Member(2015)

  Faculty

Name Position E-mail
Masanori Tachikawa Professor tachi
Yukiumi Kita Associate Professor ykita
Takayuki Oyamada Assistant Professor oyamadat
Tsutomu Kawatsu Visiting Researcher tkawatsu
Kanako Nishizawa technical Staff

  Students

Name Grade
Takako Mashiko D2
Atsuko Ueda M2
Yu Takeda M2
Ai Hidaka M2
Sara Watanabe M2
Yojiro Hamada M2
Umihiro Urakawa M1
Yuki Oba M1
Yui Sakuma M1
Kaichi Yamamoto M1
Taichi Ito B4
Tomoki Kato B4
Yoshiaki Watanabe B4