Member(2021)

  Faculty

Name Position E-mail
Masanori Tachikawa Professor tachi
Tomomi Shimazaki Associate Professor tshima
Yukiumi Kita Associate Professor ykita
Takayoshi Ishimoto Associate Professor tishimoto
Albart Iskandarov Specially Appointed Associate Professor albert
Osamu Kobayashi Specially Appointed Assistant Professor osamu
Makito Takagi Specially Appointed Assistant Professor mtakagi
David Samuel Rivera Rocabado Specially Appointed Assistant Professor drivera
Daisuke Yoshida Specially Appointed Assistant Professor daiy
Adie Tri Hanindriyo Specially Appointed Assistant Professor adie_tri.hanindriyo
Kazuaki Kuwahata JSPS(PD) g9501515
Yuki Oba Collaborative Researcher
Kazuko Ariyoshi technical Staff

  Students

Name Grade
Miku Furushima D3
Aiko Hayashi D3
Atsuko Ueda D3
Kiriko Ishii D3
Hiroki Sakagami D1
Hikaru Kobayashi M2
Shumpei Ito M2
Kazuma Nasu M2
Moe Murata M2
Wang ZeMing M2
Ishida Shungo M2
Shuhei Ohno M1
Wakana Ogita M1
Kazuki Tatenuma M1
Takumi Naito M1
Yu Ichinose B4
Ryu Saegusa B4
Mio Takakuwa B4

▲pagetop